Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы

Конференциялар

Басты бет | Конференциялар | «Дөнгелек үстел» мәжілісінің Ұсыныстары

Жоба

 «Қазақстан Республикасы  жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінде қазақ диаспорасы өкілдерінің оқу және азаматттық (әлеуметтік) бейімделуі»

атты аймақтық «дөнгелек үстел» мәжілісінің

 

Ұсыныстары

 

     2013 жылдың 29 қарашасында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ негізінде «Қазақстан Республикасы  жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінде қазақ диаспорасы өкілдерінің оқу  және азаматтық (әлеуметтік) жағынан бейімделуі» атты тақырыптағы аймақтық «дөңгелек үстел» мәжілісі өтті.

        Бұл іс-шараларды Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і ұйымдастырды.

     «Дөңгелек үстелде» қазақ диаспорасымен жұмыс жүргізуге маманданған педагогтер, оның ішінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,  академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, М.О.  Әуэзов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекттік университеті , Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті , Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік  университеті, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Жетісайдағы «Сырдария» университеті, сондай-ақ, Моңғолиядағы  ШҚМУ-нің Баян-Өлгей филиалы тәрізді оқу орындарының оқытушылары баяндама жасады.

        Қатысушылар төмендегідей ұсыныстар қабылдады.

1. ҚР Білім және ғылым министрлігіне ұсыныс жасалынсын:

1) бүгінгі талаптарға сәйкес келмейтіндіктен математика мен қазақ (орыс) тілі пәндерінен тестілеу тоқтатылып, ол ауызша әңгімелесумен ауыстырылса;

2)дайындық бөлімдерінің тыңдаушылары болып табылатын шетелдік қазақ жастарына тегін жатақханалар беру және шәкіртақыларының көлемін қазақстандық студенттермен теңестіру мәселелерін шешу;

3) шетелдік қазақ диаспорасының өкілі саналатын дайындық бөлімдерінің тыңдаушылары арасынан Қазақстан ЖОО мен колледждеріне түсе алмай қалғандарды, әлеуметтік жағдайы төмен топ ретінде,  мектептен кейінгі біліммен қамтылмаған қазақстандық оқушылармен теңестіріп, солармен бірге жол картасына енгізілсін;

4) еліміздің ЖОО-ын қазақ диаспорасы шоғырланып орналасқан (алғашқы кезекте Моңғолия, Өзбекстан, Ресей) аймақтарға бекітіп, ҚР БҒМ-ның көшпелі комиссиясын ұйымдастыра отырып, шетелдік қазақ жастарын дайындық бөліміне қабылдау жүзеге асырылса;

5) мемлекеттік тапсырысты ЖОО-ның қазақ диаспоралары шоғырланып орналасқан өңірлерге барып өз күштерімен тыңдаушылар қабылдау жөніндегі нақты жұмыс нәтижелеріне қарап бөлу;

6) С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Баян-Өлгейдегі филиалына қазақ диаспорасы үшін кадрлар дайындау жөніндегі  шетелдегі жалғыз орталық ретінде оның материалдық-техникалық базасын кеңейту (жаңа оқу ғимаратын, спорт залын, жатақханалар салу, компьютер алу, оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен, электрондық кітапханамен қамтамасыз ету), сондай-ақ, оқытушылар құрамының санын және филиалда берілетін мамандықтар түрін арттыру бағытындағы істерге қаржылық қолдау көрсету;

7) Моңғолиядағы қазақ мектептерін жыл сайын 1000 оқушы бітіретінін ескере отырып, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан атындағы мемлекеттік университетінің Баян-Өлгейдегі филиалында дайындық бөлімі ашылса.

       2. ҚР СІМ-не ҚР БҒМ-мен бірлесе отырып, бүгінгі күннің шындығын, қазақ диаспорасының жағдайын ескеріп,  қазақ диаспорасы өкілдеріне, бірінші кезекте Қытайдан келгендерге оқу визасын беру, оны создыру тәртібінің жаңа редакциясын бекіту ұсынылсын.

        3. ҚР ІІМ-не, ҚР СІМ-нің Консулдық қызметіне, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Көші-қон комитетіне ҚР ЖОО-дарымен және Дүниежүзі қазақтары қауымдастығымен біріге отырып, шетелдік студенттермен, оның ішінде қазақ диаспоралары өкілдерімен де кездесулер өткізіп, олардың Қазақстан Республикасы территориясында жүрген кездеріндегі құқықтары мен міндеттері туралы түсінік жұмыстарын жүргізу ұсынылсын.

       4. Құрамында дайындық бөлімдері (факультетттері) жұмыс істейтін ЖОО-ларда төмендегідей шаралар жүргізу ұсынылсын:

1) қазақ диаспоралары шоғырланған өңірлерден тыңдаушыларды қабылдау жөніндегі мемлекеттік тапсырысты жыл сайын орындау, тыңдаушылар арасынан Қазақстан жоғары оқу орындарына түсушілер құрамын арттыру және сол көрсеткішті сақтау;

2) қазақ диаспорасы өкілдерінің оқу және әлеуметтік жағынан бейімдеу;

3) қазақ диаспорасы өкілдері саналатын студенттердің оқудан шығуын болдырмау үшін кәсіптік бағдарлау жұмыстарын жақсарту, олардың оқу материалдарын игеруіне әдістемелік көмек беру, оларды оқытушылар мен үздік студенттердің қамқорлыққа алуын бекіту;

4) Қазақстан Республикасының оқу орындарының дайындық бөлімдерінде оқу жоспарларын жинақтап және іріктеуден өткізіп бірыңғай оқу жоспарын 2014 жылдың 20 ақпанына дейін құрастыру және Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігіне жолдау әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жүктелсін.

5. Осындай «Дөңгелек үстелдерді» құрамында шетелдік қазақ диаспорасы өкілдері үшін дайындық бөлімі жұмыс істейтін ЖОО-лардың бірінің базасы негізінде жыл сайын

өткізіліп тұрсын.

            «Дөңгелек үстелге» қатысушылар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұратын отандастарға  мәдени-танымдық және ақпараттық-насихаттық жағынан қолдау көрсетуді қамтамасыз етуді жақтайды.

 

«Дөңгелек үстел» мәжілісіне қатысушылар

Алматы қаласы, 29 қараша 2013 ж.

 

Проект

 

Рекомендации

 

Регионального «круглого стола»

«Учебная и гражданская (социальная) адаптация представителей казахской диаспоры на подготовительных отделениях вузов  Республики Казахстан»

 

29 ноября 2013 года  в  Алматы на базе КазНУ им. аль-Фараби состоялся  региональный круглый стол  на тему: «Учебная и гражданская (социальная) адаптация представителей казахской диаспоры на подготовительных отделениях вузов  Республики Казахстан».

            Организаторами мероприятия выступили Всемирная Ассоциация казахов и КазНУ им.аль-Фараби.

На «круглом столе» с докладами выступили педагоги, специализирующиеся по работе с казахской диаспорой, в том числе  КазНУ им. аль-Фараби, КарГУ им. Е.Букетова, Госуниверситета им. Шакарима города Семей,  Западно-Казахстанского аграрно-технического университета, Южно-Казахстанского госуниверситета им. М.Ауэзова, Южно-Казахстанского государственного педагогического института Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.Яссави,  Таразского госуниверситета им. М.Дулати, Восточно-Казахстанского госуниверситета им. С.Аманжолова, Университета Сырдария, а также Баян-Ульгейского филиала ВКГУ (Монголия).

        Участники принимают следующие рекомендации.

  1. Рекомендовать Министерству образования и науки РК:

1) отменить вступительные экзамены в виде тестирования по математике и казахскому (русскому) языках как не отвечающие требованиям дня и заменить собеседованием;

2) решить вопрос о бесплатном предоставлении общежития и повышения стипендии слушателям подкурсов из числа казахской зарубежной молодежи до уровня стипендии студентам-казахстанцам;

3) внести  в дорожную карту наряду с казахстанскими школьниками

оставшимися вне сферы послешкольного образования финансирование обучения слушателей подготовительных отделений из числа представителей зарубежной казахской диаспоры как наиболее социально уязвимую категорию, которая не смогла поступить в вузы и колледжи Казахстана;

      4) прием зарубежной казахской молодежи на подготовительные отделения организовывать  с выездом комиссий МОН РК, закрепив за вузами страны компактного проживания казахской диаспоры (в первую очередь, Монголия, Узбекистан, Россия);

      5) государственный заказ распределять по реальным  итогам работы вузов по организации их  самостоятельного набора слушателей с выездом в районы компактного проживания казахской диаспоры;

      6) оказать финансовую поддержку Баян-Ульгейскому филиалу

Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова в расширении материально-технической базы как  единственного за рубежом центра по подготовке кадров для казахской диаспоры (строительство нового учебного здания, спортивного зала, библиотеки, общежитий, приобретение компьютеров, снабжение учебниками и учебно-методическими комплексами, электронной библиотекой), а также  в увеличении педагогического состава и числа специальностей филиала;

     7) с учетом ежегодного выпуска более 1000 выпускников казахских школ в Монголии открыть подготовительный факультет в Баян-Ульгейском филиале Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова.

      2. Рекомендовать МИД РК совместно с МОН РК утвердить новую редакцию о порядке выдачи, продления учебной визы, в том числе  для представителей  казахской диаспоры, с учетом реалий сегодняшнего дня, положения казахской диаспоры, и в первую очередь в Китае.

     3. Рекомендовать Министерству внутренних дел РК, Консульской службе МИД РК, Комитету по миграции Минтруда и социальной защиты населения РК проводить совместно в вузами РК и Всемирной Ассоциацией казахов встречи со студентами зарубежных стран, в том числе с представителями казахской диаспоры, на предмет разъяснения их прав и обязанностей в период пребывания на территории Республики Казахстан.

      4. Рекомендовать вузам, в структуре которых функционируют подготовительные отделения (факультеты), принять меры по:

1) ежегодному  выполнению государственного заказа по набору  слушателей в районах компактного проживания зарубежной казахской диаспоры, сохранению и доведению  контингента обучающихся до поступления в учебные заведения Казахстана;

2) учебной и социальной адаптации представителей казахской диаспоры;

3) проведению  профориентационной работы и  недопущению фактов исключения из списка студентов - представителей казахской диаспоры, оказывая им методическую помощь в усвоении учебного материала, закрепив шефство лучших педагогов и студентов;

4) разработке единого учебного плана для подготовительных отделений вузов Республики Казахстан (свод – КазНУ им. аль-Фараби) к 20 февраля 2014 года с последующим представлением для утверждения Министерством образования и науки Республики Казахстан.

    5. Проводить аналогичный «круглый стол» ежегодно, на базе одного из вузов, в структуре которого функционирует подготовительное отделение для представителей зарубежной казахской диаспоры.

Участники «круглого стола» выступают за обеспечение  культурно-познавательной и информационно-пропагандирующей поддержки соотечественников, проживающих за пределами Республики Казахстан.

 

Участники «круглого стола»

город Алматы, 29 ноября 2013 года

Пікір қосу

Пікірлер

Бас демеуші

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ұйымдастыруымен Қазақстанда және шетелдерде өтетін мәдени шаралардың бас демеушісі – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

Ұсынамыз

ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚР ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ

ҚР ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

ҚР ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

Құттықтау, құтты болсын

ҚР СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

Барлық ұсыныстар

Мекен-жайы
050002, Алматы қаласы
Ш.Уәлиханов көшесі, 43 А
Тел/факс: +7 (727) 2739997, 2733244.

Web: www.qazaq-alemi.kz
Модератор: info@qazaq-alemi.kz
Қабылдау бөлімі: qabyldau@qazaq-alemi.kz

ЖОЛ КАРТАСЫ

Сайт материалдарын қолдану үшін сілтеме көрсетуіңіз міндетті